6936057140 Λεωφόρος δημοκρατίας 307 pankalimnios@gmail.com